• Vragen? Bel ons: 085-1303481

Privacybeleid

Bij Sunny Glasses b.v. is iedereen bijzonder én belangrijk, dus ook uw privacy. Sinds 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en hebben de huidige regels en wetten rondom privacy een update gekregen. Dit betekent een nieuw privacybeleid.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Gemakkelijker uw instellingen beheren en aanpassen in uw account.
  • Ons privacybeleid helder en duidelijker uitgelegd.
  • Meer inzicht in welke gegevens we waarom en voor hoelang verzamelen.
 • Meer rechten met betrekking tot uw persoonlijke data.

Mocht u uw gegevens met ons delen dan gebruiken wij die om u nog beter en sneller te kunnen helpen bij alle stappen rond uw aankopen en om u op de hoogte te houden van onder andere onze acties en evenementen. Wij verzamelen en bewaren de gegevens die u met ons heeft gedeeld natuurlijk op veilige wijze.

Hieronder kunt u ons volledige privacybeleid lezen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag verder.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Sunny Glasses b.v. is een online zonnebrillen webshop met verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen. De websites van Sunny Glasses is te vinden op www.sunnyglasses.com (hierna de “Website”).

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Sunny Glasses  B.V., Torenallee 45, 5617 BA Eindhoven.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT SUNNY GLASSES VOOR WELKE DOELEINDEN?

2.1 GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Cookies
Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op onze Website bezoekt. Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). In onze Cookie Policy kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Webshop Account
We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolgbestellingen op de Websites kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bestellen als gast
Als u een online bestelling wilt doen zonder account, vragen wij u gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met u te hebben over uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.2 SOCIALE MEDIA

Sunny Glasses is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram.

Als u Sunny Glasses volgt via sociale media, of communiceert met of over Sunny Glasses  via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over Sunny Glasses deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Sunny Glasses volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Sunny Glasses kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Sunny Glasses is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Sunny Glasses bijhouden of en, zo ja, welke klachten er over Sunny Glasses worden gedaan via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

*Profielinformatie van het betreffende sociale medium;

  • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Sunny Glasses;
 • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van Sunny Glasses te analyseren en haar klantvriendelijkheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Sunny Glasses om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.3 KLANTENSERVICE

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van de Sunny Glasses Klantenservice, het Klant Contact Center of de Reparatieservice, verzamelen wij voor zover nodig de volgende gegevens:

  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Inhoud correspondentie;
  • Gespreksopname in geval van telefonisch contact;
  • Naam, adres en woonplaats
 • Indien u contact opneemt via Chat; ook uw IP adres, op welke pagina u zich bevindt als u de chat opstart en de referrer.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Sunny Glasses om haar dienstverlening te verbeteren.

2.4 COMMUNICATIE VAN SUNNY GLASSES

E-mail
Op de Website kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van Sunny Glasses. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Sunny Glasses. De grondslag hiervoor is toestemming.

U kunt zich altijd afmelden voor communicatie van Sunny Glasses via de link onderaan elk ontvangen bericht. U kunt zich niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over uw gedrag op onze Website. Zo kunnen wij zien of u via onze nieuwsbrief doorklikt naar de Website en kunnen wij u herkennen als u onze Website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

2.5 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Sunny Glasses doet op verschillende manieren onderzoek naar klanttevredenheid. Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Sunny Glasses, verwerken wij de volgende gegevens:

  • E-mailadres;
  • Uitkomst onderzoek;
 • Naam, adres en woonplaats (alleen op uw verzoek).

De uitkomsten van het onderzoek worden door ons gebruikt om onze diensten en producten te verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

3. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Sunny Glasses bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Sunny Glasses hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Aankoop zonder Webshop Account
Wanneer u een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Webshop Account
De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Webshop Account, zullen wij u vragen of u uw Webshop Account wilt behouden. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw Webshop Account te willen behouden, verwijderen wij uw Webshop Account.

Cookies
Sunny Glasses hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft opgegeven voor de Sunny Glasses nieuwsbrief, bewaart Sunny Glasses uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht.

Klantenservice
Indien u contact opneemt met de Sunny Glasses Klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Klanttevredenheid
Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

4. AAN WIE VERSTREKT SUNNY GLASSES UW GEGEVENS?

Sunny Glasses kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Sunny Glasses en Sunny Glasses draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Sunny Glasses optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Sunny Glasses afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Sunny Glasses.

Ook kan Sunny Glasses diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u. U wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Sunny Glasses alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

5. GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN ANDERE LANDEN?

Sunny Glasses kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal Sunny Glasses uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Sunny Glasses heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Sunny Glasses worden overgedragen aan een derde partij of kan Sunny Glasses fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Sunny Glasses zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Inzage en correctie
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Sunny Glasses van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Sunny Glasses via info@sunnyglasses.com. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Sunny Glasses zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met via info@sunnyglasses.com. In de e-mails of andere berichten die Sunny Glasses stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering
Als u wilt dat Sunny Glasses uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@sunnyglasses.com. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Sunny Glasses worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Sunny Glasses verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Sunny Glasses, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@sunnyglasses.com.

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Sunny Glasses berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Sunny Glasses heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@sunnyglasses.com.

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Sunny Glasses, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer uw gegevens via uw Account
U kunt uw gegevens ook zelf bekijken, beheren, wijzigingen en verwijderen in uw Webshop Account via de Website. Zo kunt u:

  • Uw persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen met – bijvoorbeeld – uw telefoonnummer en geboortedatum;
  • Uw bezorgadressen wijzigen en aanvullen;
 • Uw orderhistorie bekijken;

9. WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Sunny Glasses heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Sunny Glasses zijn verkregen. Sunny Glasses accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Sunny Glasses via info@sunnyglasses.com.

Gratis verzending

Gratis verzending bij bestellingen vanaf 35 euro

Morgen bezorgd

Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, volgende dag in huis

UV bescherming

Alle brillen bieden 100% UV-bescherming